5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24 üncü maddesine istinaden hazırlanan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme hizmetleri uygulama yönetmeliği “ kapsamında istenen projelerin hazırlanması çalışmaları yetkili Ziraat Mühendislerimizce yapılmaktadır.